stavební činnost
Nosným programem aktivit naší firmy v oblasti stavební je výstavba bytů na panelových domech.

Proč střešní nástavby ?
- nové bytové prostory bez nároků na pozemky
- úspora nákladů na vybudování přípojek inženýrských sítí
- v budovách, kde je realizována střešní nástavba odpadá náročná údržba stávající ploché střechy a možnost zatékání
- výrazné zlepšení tepelné izolace posledního podlaží
- výrazné zlepšení estetického vzhledu celého objektu

Obytný důmSprávní budova

Firma Fest-Bau spol. s r. o. Vám nabízí nové konstrukční řešení střešních nástaveb, které bylo vyvinuto ve spolupráci s HUTNÍM PROJEKTEM Frýdek-Místek, a.s. a firmou Jäkl Karviná, a.s.

Základní prvek nástavby, nosná konstrukce, je navržena z tenkostěnných ocelových profilů Jäkl. Toto řešení má oproti klasickým způsobům řešení nástaveb následující výhody:

- rychlost realizace, umožněná výrobou ocelové konstrukce ve výrobních prostorách dodavatele, vč. povrchové úpravy a rychlá montáž na samotném objektu.
- minimální vliv stavby na obyvatele objektu
- malá hmotnost konstrukce
- nízká cena ( na její zvýšení mohou mít vliv požadavky na vybavenost, nutnost rekonstrukce stávajících rozvodů vody, plynu a elektro, případné zateplení objektu atd.
- použitelnost na všechny typy panelových i cihlových obytných domů s plochou střechou

Návrh dispozičního řešení i vnějšího vzhledu střešní nástavby, nejčastěji mansardového typu, zpracujeme dle Vašich požadavků a představ, avšak vždy ve spolupráci s městským architektem či památkovým úřadem tak, aby splňoval požadavky na koncepční architektonické řešení daného prostoru - ulice, čtvrti, obce.

Interiér mezonetu Interiér mezonetu Interiér bytu Interiér bytu Koupelna

Výstavba nízkoenergetických domů

Poptávka po cenově dostupném bydlení s nízkými provozními náklady, nás vedla k myšlence výstavby nízkoenergetických domů. Byly zpracovány projekty, které počínaje rokem 2014 budou postupně realizovány.

Příklady architektonického řešení, jakož i dispozice domů je možné zhlédnout níže.
Interiér mezonetu Interiér mezonetu